ZAJÍMAVÝ PŘÍMÝ PRODEJ

Na přímý prodej se člověk může dívat z mnoha úhlů pohledu, neboť každému prodejci se na tom líbí něco jiného. Naprostou podmínkou pro úspěšné zvládnutí takové role je schopnost srozumitelně a vstřícně komunikovat, naslouchat, mít dostatek vlastní motivace (jelikož jste sami sobě pánem) a důvěřovat nabízeným produktům. Zatímco některé osobnostní typy si užívají zejména proměnlivou náplň dne s mnoha schůzkami (pořád se něco děje), jiní jsou rádi za dodatečný příjem nebo oceňují nezávislost, díky níž mohou práci a osobní život vybalancovat podle potřeby.

Společnost JUST CS díky mnohaletému působení na tuzemském trhu má zkušenost s přímým prodejem jak z dob, kdy hrály prim poznámky na papíře a faxy, tak i z moderní doby, kdy internet během vteřiny spojí místa od sebe velmi vzdálená. Člověk by čekal, že díky telefonům a internetu potřeba přímého kontaktu zeslábne (protože v kontaktu jsme více než kdy jindy). Jenže informacemi zahlcení lidé jsou naopak rádi, když si mohou o produktech promluvit s živým člověkem a prolistovat si v klidu papírový katalog, kde není třeba kvůli obrázkům a informacím přeskočit dvě otravné reklamy.

Osobní komunikace má svá pravidla a dá se stejně jako obchodní dovednosti naučit. Dokonce ani introverti se nemusejí přímého prodeje bát. Pro své poradce společnost JUST CS pravidelně pořádá potřebná školení.

Víte, že…?
• 88 % lidí aktivních v přímém prodeji jsou ženy (v ČR je to dokonce 92 %)
• průměrný věk Čechů působících v přímém prodeji je 45 let (v Evropě 43)

Zdroje: web www.directsellingis.eu, průzkum agentury Ipsos v 11 evropských zemích včetně ČR pro Nadnárodní asociaci přímého prodeje (Seldia)