ZAJÍMAVÝ PŘÍMÝ PRODEJ 4

Agentura Ipsos provedla v období od února do dubna 2018 v jedenácti evropských zemích on-line průzkum pro Nadnárodní asociaci přímého prodeje (Seldia). Z celkových 30 127 evropských představitelů přímého prodeje jich 1 164 bylo z České republiky. V říjnu 2018 tak světlo světa spatřily celkové evropské i dílčí české výsledky průzkumu. Jedním z témat bylo posouzení efektivity jednotlivých způsobů kontaktu se zákazníky.

Potenciální nový zákazník
Průzkum ukázal, že se nestydíme, a to je dobře, protože 82 % českých respondentů označilo party jako efektivní metodu přímého prodeje, 56 % tazatelů nepochybuje o účinnosti telefonátu a 50 % tazatelů jde a potenciálnímu zákazníkovi rovnou zaklepe na dveře. V případě party prodeje nijak nezaostáváme za evropskými kolegy (75 % až 85 % prodejců považuje party za efektivní nástroj), našich 82 % je dokonce lehce nad celoevropským průměrem (81 %).

Stávající zákazník
Je vcelku logické, že jakmile se zákazníkem již navážeme vztah, tím spíše mu občas zaklepeme doma na dveře nebo zavoláme a pozeptáme se, jak se má a jaké produkty by si chtěl dokoupit. U obou těchto metod se vnímání spolehlivosti zvýšilo o 3 %. Stále u nás však hraje prim party prodej (82 % českých respondentů jej hodnotí jako efektivní) a také osobní setkání na profesních či zájmových akcích.

Katalog do ruky a jde se
Co se týče sociálních sítí, webových stránek a blogů, patříme mezi evropské škarohlídy. Ačkoliv takový závěr může znít negativně, vlastně je všechno v pořádku. Společnost JUST CS v souladu s tím motivuje poradce k účasti na školeních, k pořádání party a poskytuje jim bohatou podporu v podobě tiskovin. Jednoznačně je tak kladen důraz na osobní kontakt a sdílení informací. Aktuálním trendům v komunikaci se však rozhodně nebráníme. I proto nás najdete na Facebooku i Instagramu.