JUSTÍK KDYSI A DNES

Původně jsme našim poradcům informace zasílali jednou měsíčně poštou v podobě dopisu. Jenže množství informací v měsíčních dopisech neustále rostlo, a tak jsme začali nepravidelně (tzn. občas) vydávat i časopis. Tím jsme získali prostor pro doplňující informace a různé zajímavosti. To hlavní – třeba soutěže, kolekce atp. – totiž zůstávalo i nadále v měsíčních dopisech, jimž časopis nazvaný jednoduše Občasník přizvukoval dle naší potřeby. V hektických dobách jsme vydali méně čísel.

V roce 2002 se naši poradci nechali slyšet, že obsáhlé měsíční dopisy přestávají být přehledné. Právě tehdy se Občasník stal hlavním zdrojem informací pro poradce a začal vycházet pravidelně každý měsíc (resp. od roku 2015 s letním dvojčíslem). Ne, že bychom se nesnažili během té doby časopisu najít vhodnější název. Ale pojmenování Občasník zdomácnělo mezi zaměstnanci i poradci natolik, že jsme jej nakonec používali úctyhodných 22 let. Až v lednu 2016 vyšel úplně první Justík. Název jsme převzali od našich kolegů z JUST SLOVENSKO.

Zatímco v devadesátých letech představovala výroba Občasníku poměrně komorní záležitost, v současnosti je Justík výsledkem spolupráce mnoha lidí. Více očí více vidí, a tak tzv. drafty (pracovní verze článků) kontrolují zodpovědní zaměstnanci a celý časopis pak paní korektorka, která pečuje o to, aby vše bylo „hezky česky“. Autorizace článků (např. příspěvky od odborníků) a finální kontrola před tiskem slouží ke snížení chybovosti (i když každý časopisec ví, že šotek nikdy nespí). Celkově vzato jedno vydání před předáním tiskárně přečteme minimálně čtyřikrát. Tím spíše, že od roku 2022 Justík vzniká v česko-slovenské redakci.

S rostoucí prodejní sítí se postupně zvětšovalo také množství vytištěných časopisů. Pro zajímavost tisk a sešití jednoho vydání trvá asi tři dny, poté si časopisy spolu s obálkami pro rozesílku přebírá distribuční společnost, která obálky s natištěnými adresami svazkuje podle krajů a předává poště. Pak nezbývá než použít tradiční „děj se vůle boží“, protože mnohdy záleží na kondici a náladě doručovatelů, jak rychle Justík dopraví z místního depa až do schránek poradců.

V souvislosti s množstvím časopisů pro naše aktivní poradce stojí za zmínku spuštění on-line verze Justíku v našem interním systému, který naši poradci používají i pro objednávání produktů. Když jsme v dubnu 2020 začali publikovat Katalog produktů na našich webových stránkách jako tzv. e-časopis, použili jsme nástroj i pro vytváření on-line verzí jednotlivých vydání Justíku.
Od té doby si poradci mohou vybírat, zda budou časopis odebírat v tištěné formě poštou, nebo jim postačí ta elektronická. Během prvního roku této inovace jsme peníze ušetřené za nevytištěná a nerozeslaná vydání sbírali pro Nadaci JUST CS. Možnost číst Justík on-line také patří mezi naše aktivity, jimiž se snažíme zachovat udržitelnost a brát ohledy na životní prostředí.