FILANTROPIE

Ostatně i slovenská sestřička naší nadace – Nadácia JUST SLOVENSKO – při svém založení na začátku letošního roku zmiňuje důležitý cíl: dát aktivitám koncepci, efektivitu a transparentní formu. Rok 2015, kdy naše Nadace JUST CS formálně vznikla, tedy nelze vnímat jako počátek našich dobročinných aktivit.

Ideální by samozřejmě bylo, kdybychom neměli komu pomáhat. Ale člověk míní, pánbůh mění. Za uplynulé tři dekády JUSTu v Česku i na Slovensku jsme měli nespočet příležitostí pomoci. Poskytovali jsme finanční prostředky či produkty, a to jednotlivcům i institucím. Mnozí z vás mohou pamatovat například povodně v Česku v letech 1997, 2002 a 2010. Pomoc v zahraničí obvykle probíhala ve spojení s tuzemskými subjekty, jako byl například Člověk v tísni, jemuž jsme na přelomu let 2004/2005 přispěli do sbírky SOS Srí Lanka na podporu lidí zasažených přírodní katastrofou – obrázky ničivé vlny tsunami tehdy ve zprávách ochromily svět. Některé zahraniční události nám utkvěly v paměti více než veřejnosti. Například na jaře roku 2002 postihlo Afghánistán ničivé zemětřesní a jednou ze zasažených lokalit byla vesnička Nahrin. Shodný název s našimi produkty nemohla být náhoda. Vesničku, která téměř zmizela ze zemského povrchu, jsme tehdy podpořili finanční sbírkou, do níž se zapojili i poradci.

Světové i tuzemské dění sledujeme neustále. V roce 2015 jsme se rozhodli založit vlastní nadaci se vším všudy – Nadaci JUST CS – s cílem pomáhat průběžně a ve větším měřítku. Možná vás překvapí, že administrativa a právnické záležitosti v tomto ohledu zabraly téměř tři čtvrtě roku. Tento čas jsme věnovali výběru členů správní rady a soutěži zaměřené na výběr loga nové nadace. Té se zúčastnilo čtyřicet soutěžících, kteří nás bohatě zásobili ručně kreslenými návrhy nebo i keramickými výtvory.

Vítězný návrh poradkyně paní Novotné tehdy profesionálně zpracovala grafička Žíža Stupková.

A výsledné logo všichni dobře znáte. Logo vytvořené Žížou Stupkovou zobrazuje otevřené dlaně coby symbol důvěry a upřímnosti. Ruce zároveň tvoří kopce a louky – krajinu (zelená část). Cesta z přírody k srdci v dlaních (bílá část) symbolizuje cestu Nadace JUST CS k lidem.

Slovenská nadace začala fungovat letos a i k tomu patřilo nové logo. Motiv srdce a rukou zůstává zachován i zde.

Cílová skupina naší nadace i základní filozofie zůstávají od počátku takřka beze změn. Vždy jsme v přímém kontaktu s těmi, jimž pomáháme, a to jsou většinou rodiče nemocných dětí a pečovatelské subjekty, jimž často pomáháme s pořízením přístrojů a vybavení pro své klienty. Do našich nadačních aktivit také vždy přizveme i naše poradce a jejich zákazníky. Řada obdarovaných jsou lidé, s nimiž nás propojili právě oni. Někteří poradci pořádají v místě svého působení charitativní akce, jejichž výtěžek putuje na konto nadace.

Za každým příspěvkem je lidský příběh. Těch spjatých s námi – ať již z dob před nadací nebo po jejím založení – jsou již stovky. A neustále přibývají další. Seznámit se s nimi můžete ve Výročních zprávách Nadace JUST CS (pravý panel zde), které každý rok nejpozději v červnu publikujeme na adrese www.nadacejust.cz/o-nadaci a průběžně v Aktualitách tamtéž.

Edita Svatošová, Marketingové oddělení JUST CS
Článek vznikl s laskavým přispěním Venduly Severinové, autorky kroniky JUSTu.