Udržitelná balení produktů JUST

Švýcarský výrobce JUST se zaměřuje na minimalizaci množství použitých materiálů v obalech a na využívání recyklovaných materiálů v závislosti na požadavcích na konkrétní produkt a také na následnou recyklovatelnost obalů. Zastřešujícím cílem je uzavřený materiálový cyklus, kterého lze dosáhnout zohledněním tří parametrů: reduce – replace – recycle (česky zredukovat odpad, nahradit a recyklovat).

Reduce (zredukovat)
Využití stejných tvarů obalů pro různé stávající nebo nově vyvíjené produkty má ekologický i ekonomický smysl. JUST se může vyhnout likvidaci obalů, když je poptávka nízká, a využít obaly pro úspěšnější produkt. Obaly JUST vybírá pečlivě. Příbalové letáky a skládané krabičky jsou potřebné pouze v případě, že na samotném produktu není dostatek místa. Dvouvrstvé etikety nalepené přímo na obalu mohou často nahradit obojí. Další opatření mohou šetřit i spotřebovaný materiál. V případě deodorantů s kuličkou stačila změna z pevných kuliček na duté, což přineslo úsporu 5,2 tuny plastů ročně. Zkrácením hliníkových tub (beze změny obsahu krémů) JUST dosáhl úspory materiálu 2,5 tuny ročně. Nová dóza na krémy Vital JUST má nižší CO2 stopu než její předchůdkyně, protože její hmotnost byla snížena o 35 %. To znamená, že každý rok švýcarský JUST spotřebuje o 5 tun plastů méně!

Replace (nahradit)
Plastové obaly nové řady kosmetiky Vital JUST obsahují podle druhu produktu mezi 60 až 100 % recyklovaného materiálu, což znamená, že JUST ušetří přibližně 18 tun nových plastů ročně. Vždy, když je to možné, JUST postupně mění běžné plastové obaly za ty recyklované. Od roku 2020 JUST používá papír výhradně z udržitelných zdrojů lesního hospodářství.

Recycle (recyklovat)
Všechny skleněné obaly produktů JUST jsou vyrobeny ze 70% šrotu (recyklovaného skla). Hliníkové obaly kosmetiky JUST jsou vyrobeny ze 40% recyklovaného materiálu zvaného PIR, což je hliník získaný z lisovaného průmyslového odpadu. Všechny dózy Vital JUST jsou vyrobeny z recyklovaného plastu, což znamená, že se využitím recyklovaného materiálu každý rok ušetří 13 tun plastu nového. V roce 2021 získala plastová lahev, kterou znáte díky šamponům, sprchovým gelům a tělovým mlékům JUST, od poskytovatele environmentálních služeb Interseroh Holding GmbH & Co KG hodnocení recyklovatelnosti „velmi dobré“. Většinu obalů použitých společností JUST lze vrátit do recyklačního systému. Všechny obaly řady Vital JUST jsou po vrácení do recyklačního systému recyklovatelné a lze je znovu použít jako recyklovaný plast.