FIT S LUCIOU: CVIKY NA PROSINEC


Vysoký skipping na místě
Tento cvik je zaměřený na práci v oblasti kotníků. Pohyb začíná postavením na špičkách. Střídavě zvedejte co nejvýš koleno jedné nebo druhé nohy. Paže při tomto cviku zaujmou pozici jako při běhu a celý trup je v mírném předklonu. Pohled směřujte vpřed a soustřeďte se na udržení frekvence. Cvičte 5 sérií po 45 vteřinách, mezitím 15 vteřin pauza.


Výpad do strany se střídáním nohou
Výchozí pozice je stoj spojný, ze kterého vykročíte do pravé strany. Trup držte rovně s mírným náklonem vpřed, avšak stále pevně. Celé chodidlo mějte položené na podložce. Při pohybu do strany se nadechujte. Následuje pohyb nahoru a zpět do výchozí pozice, v níž vydechněte. Po jednotlivých sekvencích střídejte nohy. Cvičte 5 sérií na obě strany, jedna série trvá 45 vteřin a pauza 15 vteřin.

Spouštění nohou
I v tomto cviku se začíná stojem spojným. Výpad však tentokrát proběhne směrem dozadu. Vykročte jednou nohou dozadu a kolenem se jemně dotkněte podložky nebo zůstaňte zhruba 5 cm nad ní. Po umístění zadní nohy si pohlídejte, že přední noha je v koleni pokrčená v pravém úhlu. Koleno přední nohy se nesmí dostat před úroveň špičky chodidla. Následně se vraťte do výchozí pozice. Nadechujte se při pohybu dolů/dozadu, výdech následuje při návratu do výchozí pozice. Cvičte 5 sérií na obě nohy po 45 vteřinách, mezi nimiž je pauza 15 vteřin.