Třicet krásných let

„Čas letí jako bláznivý, zpíval největší český zpěvák 20. století Karel Gott. Zdá se mi neuvěřitelné, že už to je 30 let, co jsme ve čtyřech – já s tátou Jiřím Lízálkem st., tetou a strýcem Ivankou a Václavem Beníškovými – začali za vydatné pomoci Guida Lenherra psát první kapitoly neskutečného příběhu JUSTu v Československu,“ vzpomíná jednatel společnosti JUST CS Ing. Jiří Lízálek ml.

Oslavy tohoto krásného jubilea se rozeběhly již vloni a vyvrcholí letos na podzim, jelikož společnost JUST CS jako taková zahájila svoji činnost 27. října 1992 a společnost JUST SLOVENSKO nás následovala 1. prosince 1992.

Proč jsme začali slavit již vloni v listopadu?
Na datum 27. 11. připadá výročí úplně prvního setkání s tehdy ještě československými zájemci o spolupráci s JUSTem, které v roce 1991 zorganizoval v Praze Ing. Jiří Lízálek st., spoluzakladatel společnosti JUST CS, a Guido Lenherr, tehdejší ředitel exportu švýcarského výrobce kosmetiky JUST. Zhruba pět stovek účastníků se tehdy seznámilo s kosmetikou JUST i se způsobem jejího prodeje. Československý JUST zaregistroval své úplně první poradce, z nichž je jich sedm aktivních dodnes. Osobně jsme je navštívili a předali jim pamětní plaketu a dárek ryze švýcarský – náramkové hodinky.
> Přečtěte si rozhovor s nimi.


Zleva: Vladimír Komár, Marie Kropáčková, Jarmila Šmídová, Helena Šachlová, Miroslav Valoušek, Ivana Maršálová. Snímek ze setkání s paní Blankou Kusovou doplníme, jakmile to bude možné.

Po rozdělení Československa se slovenské zastoupení JUSTu osamostatnilo, vedení obou společností však zůstává společné. A tak slaví 30leté jubileum obě společnosti – JUST CS i JUST SLOVENSKO. Pro oslavy vzniklo speciální společné dvojjazyčné logo, které letos vídáte například na obalech jubilejních produktů a kolekcí.

Nahlédněte do naší bohaté historie v těchto článcích:
Jubilejní ples
Justík kdysi a dnes
Jak putují produkty
Rodinný strom
To to letí! (Oslava na pražské Letenské pláni)
Rosteme a stěhujeme se
Filantropie
Jak rostla naše nabídka
> Tyto produkty nám stále dělají radost – jsou to naše stálice
> Podrobná časová přímka ukáže, jak jsme rozšiřovali nabídku

Letem světem katalogu
> Prohlédněte si archiv katalogů z let 1992, 2003 a 2010