Pro média


Pod tímto odkazem stáhnete balíček grafických podkladů včetně logomanuálu a písem.

Použití loga společnosti JUST CS je povoleno pouze s výslovným souhlasem této společnosti.

Jste-li odborný poradce společnosti JUST CS, prosíme, seznamte se s Etickým kodexem a prezentačním manuálem a používejte logo odborného poradce.

V případě potřeby vám rádi poradíme:
• e-mail: marketing@justnahrin.cz
• tel.: +420 296 365 169