Mohu vás oslovit s prosbou o dobročinný příspěvek?

Doporučujeme vám obrátit se buď přímo na vašeho odborného poradce, který může případný příspěvek věnovat pod vlastní záštitou, nebo na naši Nadaci JUST CS. Odborní poradci jsou napříč celou Českou republikou aktivní a sami pod vlastní záštitou pomáhají lokálním subjektům a lidem, za což jim patří respekt a poděkování, protože vzájemná spolupráce v dané lokalitě je klíčová pro soudržnost a stabilitu.
Nadaci JUST CS naše společnost založila v roce 2015 s cílem pomáhat lidem ve složitých životních situacích. Tato nadace obvykle přispívá rodinám dětí s postižením na terapie nebo zdravotní pomůcky, nebo třeba přispívá maminkám samoživitelkám na obědy pro školou povinné děti. Zřízením nadace jsme všemu dali jasná pravidla. A společnost JUST CS patří pravidelně mezi hlavní přispěvovatele.