Upozornění pro naše zákazníky

Neručíme za kvalitu produktů značek JUST a Nahrin zakoupených mimo naši oficiální prodejní síť.

Vážení zákazníci,

již více než třicet let jsme výhradním distributorem produktů společností JUST International AG a Nahrin AG na území České republiky. Za kvalitu těchto produktů ručíme.

Neručíme však za kvalitu produktů značek JUST a Nahrin zakoupených u jiných společností, jako jsou například společnosti AlfaFit s.r.o. nebo Allegro. Na základě obdržených dotazů a připomínek jsme nuceni upozornit naše zákazníky, že tyto ani jiné společnosti nejsou našimi přímými obchodními partnery a společnost JUST CS neručí za kvalitu výrobků prodávaných na jejich webových stránkách.

Prodej produktů JUST a Nahrin probíhá systémem selektivní distribuce – výhradně přímým prodejem, výlučně prostřednictvím našich obchodních partnerů – školených odborných poradců společnosti JUST CS. Ostatní společnosti nejsou obchodními partnery JUST CS, nejsou jejími registrovanými poradci – výrobky značek JUST a Nahrin prodávané jinými společnostmi nejsou tudíž zakoupeny přímo od výhradního distributora těchto dvou značek, společnosti JUST CS.

Původ a zdroj produktů JUST a Nahrin nabízených ostatními společnostmi nám není znám, nemůžeme zde zaručit zákazníkům dobře známou námi poskytovanou švýcarskou kvalitu produktů, která v našem pojetí zahrnuje i osobní poradenství a další nadstandardní záruky. Společnosti AlfaFit s.r.o., Allegro ani ostatní společnosti v minulosti nikdy nebyly našimi obchodními partnery a nestanou se jimi ani do budoucna. Na rozdíl od mnoha tisíc našich registrovaných poradců nesplňují požadované podmínky spolupráce obsažené v Etickém kodexu společnosti JUST CS a nejednají v souladu s podmínkami přímého prodeje.

Ing. Jiří Lízálek ml.
jednatel společnosti JUST CS