LETEM SVĚTEM KATALOGU

Mít vlastní katalog je v oblasti přímého prodeje nutnost. Když jsme v 90. letech začínali, ještě neexistovaly webové stránky ani objednávkový systém. To nejcennější pro zákazníky, tedy informace o produktech, byly jen v hlavách a poznámkách poradců a právě v Katalogu produktů.

Na úplném začátku stál odborný poradce Radim Aksamit, který dodnes působí v JUSTu, a to ve velmi úzkém spojení. Vzpomíná: „V začátcích nebyly podrobné tištěné informace, a tak mě napadlo vytvořit a vytisknout náš první katalog. Brzy se začal dělat přímo v JUSTu. Určitě i tím jsem na sebe upozornil pana Lízálka st. a začal kariéru školitele v JUSTu.” Prohlédněte si úplně první katalog produktů z roku 1992.

Zpočátku jsme přirozeně čerpali inspiraci ze Švýcarska, i jejich tehdejší katalog formátu A5 byl tenký. Ten náš byl však bez obrázků a chvíli dokonce i bez sponek. V roce 1990 bylo v naší nabídce 32 produktů JUST.

V roce 2003 byl katalog již barevný, zůstávali jsme u formátu A5. Prohlédněte si vydání z roku 2003, seznámíte se tak i s postupným vývojem obalů produktů.

Celou jednu dekádu mezi roky 2005 až 2015 náš katalog vycházel v netradičním čtvercovém formátu 21×21 cm, kde měly produkty dostatek prostoru na texty i obrázky. Na předních stranách katalogu se zabydlely novinky a postupně se ustálila také periodicita přes čtyři vydání ročně na stávající tři. Na konci této dekády jsme měli ve stálé nabídce cca stovku produktů JUST a Nahrin.

I legislativa se vyvíjela pozvolně. Dnes nad komunikací směrem k zákazníkům bdí řada institucí s cílem chránit zdraví a práva zákazníků, což je správné, ale i svazující. Musíme pracovat v mezích tzv. vodítek a při popisu produktů rozlišovat a respektovat aktuálně platná zdravotní, výživová a léčebná tvrzení. Role poradců tím od počátku získává na důležitosti, jelikož zkušenosti a podrobnosti o produktech v celé jejich šíři zákazníkovi přináší právě oni.

Od roku 2016 vydáváme Katalog produktů ve formátu A5 na šířku. Grafické i obsahové pojetí se od té doby vyvíjí už spíše v detailech. Bylinky na matné obálce začínáme zdobit tzv. lesklým parciálním lakem. Našli jsme formu, která nám vyhovuje, a začali se zajímat i o dosud nedořešené nuance, jako jsou např. vzájemné velikostní poměry zobrazených produktů (což je někdy trochu oříšek, např. pokud se sejdou vedle sebe maličký éterický olej a velký sirup), správné psaní určitých termínů (minerály jsou kameny × minerální látky jsou to, co potřebujeme) nebo sjednocení termínů nejen napříč katalogem, ale tiskovinami celkově (např. beta-karoten × betakaroten).

Práce na katalogu probíhají neustále. Mezi jednotlivými vydáními shromažďujeme všechny podněty a přibližně dva až tři měsíce před tiskem začínáme s redakčními pracemi, které si občas vyžádají i přeskládání vydání – kvůli sponkám ctíme počet stran dělitelný čtyřmi a zároveň držíme logiku v pohledových dvoustranách. Pomáháme si tzv. špíglem, zjednodušenou maketou. Na textech a fotografiích spolupracujeme s kolegy v Česku, na Slovensku i ve Švýcarsku. A i když je to někdy velmi dobrodružné (např. když v den předávání tiskových dat nefunguje elektřina u grafika pracujícího vzdáleně, protože dělníci venku omylem překopli kabely v zemi), vždy s vypětím sil, ale současně i s láskou sobě vlastní nakonec Katalog produktů dotáhneme do cíle – tedy z našich monitorů přes expediční linku a odborné poradce až do vašich rukou.

Jaké jsou nedávné milníky v historii našeho katalogu? V dubnu 2020 jsme spustili on-line verzi, kterou vždy najdete na adrese www.justnahrin.cz/katalog. A v létě 2020 jsme produkty rozdělili do nových katalogových kategorií podle jejich hlavního účelu použití – s cílem usnadnit orientaci v rozrůstající se nabídce.

Edita Svatošová, Marketingové oddělení JUST CS

Tento článek vznikl díky cennému archivu Venduly Severinové.