FIT S LUCIOU: CVIKY NA LISTOPAD

Zpevnění sedacích svalů a stehen
Zaujměte polohu, kterou vidíte na obrázku, a dbejte na správné zpevnění těla. Bříško stáhněte stejně tak jako sedací svaly. Napněte nohu, která se bude zvedat a s nádechem ji pomalu zvedejte, s výdechem naopak pokládejte zpět dolů. Cvičte 5 sérií po 12 opakováních na každou nohu.

Stříhání nohama
Zaujměte polohu vyobrazenou na fotografii. Břicho zpevněte a nohy mějte propnuté. Pomalu s nimi stříhejte, jako kdyby to byly nůžky. Během cvičení nohy nepokládejte na zem. Cvičte 5 sérií po 20 pomalých stříhnutích.


Spouštění nohou
Opět zaujměte vyobrazenou polohu a zpevněte bříško. Nohy spouštějte shora dolů pomalu během výdechu. Při vracení nohou do horní polohy se nadechujte. Cvičte 5 sérií po 12 pomalých spuštěních nohou dolů.